Har du lyst til at læse gode bøger og bagefter diskutere indholdet med andre, så kom med i vores læsekreds. Vi mødes en gang om måneden og diskuterer den bog vi lige har læst og får så udleveret den nye bog, vi skal læse. Henv.: Connie Wittenkamp, wittenkamp@c.dk - tlf.4276 4305