Det kommende menighedsrådsmødes dagsorden vil blive annonceret her.